Wczytuję dane...
U.S.C. § 2257 Compliance Statement

U.S.C. § Oświadczenie o zgodności 2257

Zgodnie z federalnym prawem dotyczącym etykietowania i prowadzenia dokumentacji Kodeks Stanów Zjednoczonych, tytuł 18, sekcja 2257, wszystkie modelki i inne osoby, które pojawiają się na jakimkolwiek wizualnym przedstawieniu zachowań o charakterze jednoznacznie seksualnym pojawiającym się lub w inny sposób zawartym w tej witrynie internetowej lub w inny sposób, ukończyły osiemnaście lat. lat w czasie tworzenia takich przedstawień. Cała zawartość i obrazy są w pełni zgodne z wymogami Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Tytuł 18, Rozdział 2257 i powiązanymi przepisami. Wszystkie inne wizualizacje wyświetlane na tej stronie są zwolnione z przepisu 18 U.S.C. sekcja 2257 i 28 C.F.R. 75, ponieważ nie przedstawiają zachowań wyszczególnionych w sekcji 18 USC 2256 (2) (A) do (D), ale są jedynie przedstawieniami nagości o charakterze innym niż seksualne lub są przedstawieniami symulowanego zachowania seksualnego lub są w inny sposób wyłączone z tego przedstawienia wizualne powstały przed 3 lipca 1995 roku. Właściciele i operatorzy tej witryny internetowej nie są głównymi producentami (zgodnie z definicją tego terminu w 18 paragrafie 2257 U.S.C.) żadnej treści wizualnej zawartej w witrynie internetowej.

-------------------------------

U.S.C. § 2257 Compliance Statement

In compliance with the Federal labeling and record keeping law United States Code, Title 18, Section 2257, all models and other persons who appear in any visual depiction of sexually explicit conduct appearing or otherwise contained in or on this website were over the age of eighteen years at the time of the creation of such depictions. All content and images are in full compliance with the requirements of United States Code, Title 18, Section 2257 and associated regulations.

All other visual depictions displayed on this website are exempt from the provision of 18 U.S.C. section 2257 and 28 C.F.R. 75 because they do not portray conduct as specifically listed in 18 U.S.C section 2256 (2) (A) through (D), but are merely depictions of non-sexually explicit nudity, or are depictions of simulated sexual conduct, or are otherwise exempt because the visual depictions were created prior to July 3, 1995.

The owners and operators of this web site are not the primary producers (as that term is defined in 18 U.S.C. Section 2257) of any of the visual content contained in the Web site.

AllegroKLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO NASZYCH OFERT NA ALLEGRO.PL